Small
Small
Small
Välkommen

Spelålder: 15-30

Längd: 195 cm
Ögon: Blå
Hår: Mörkblond
Sång: Tenor
Språk: Svenska, Engelska
Språkkunnighet: Spanska, Franska

Speciella färdigheter: Sjunger. Spelar Gitarr, Piano, Bas, Saxofon. Jonglera. Akrobatik. Dans. Stockholmska, Matlagning.   

JUST NU ÄR MAX AKTUELL MED FRÖKEN FRIMANS KRIG III FÖR SVT OCH I ENSEMBLEN I UNG UTAN PUNG

A